V Brně díky TESCO SW na dálku odečítají měřidla energií, pomáhá jim to neplýtvat

01. 03. 2019

V Brně díky TESCO SW na dálku odečítají měřidla energií, pomáhá jim to neplýtvat

Městská část Brno–Nový Lískovec se dlouhodobě věnuje úsporám energií. Vedle pasivních opatření, jako je zateplování budov, zde spotřebu energií vyhodnocují a regulují. K tomu jsou zapotřebí přesná a pravidelná data ze všech řízených organizací, proto v rámci projektu Jednotné řízení příspěvkových organizací, který je dotován v rámci 28. výzvy IROP, realizovali zástupci úřadu ve spolupráci s firmou TESCO SW zavedení dálkových odečtů z měřidel. Data jsou automaticky zasílána do informačního systému, který je schopen je v reálném čase analyzovat a poskytovat přehledy i návrhy optimalizací. Energetický management v Novém Lískovci popisuje starostka Jana Drápalová.

Proč jste se rozhodli pro zavedení dálkových odpočtů z měřidel?

Již od roku 2000 sledujeme spotřeby energií v našich bytových domech a budovách našich příspěvkových organizací. Data sbíráme, ale také přitom sledujeme stav zařízení a správnost nastavení regulace. Zjistili jsme, že první krok po zateplení se většinou maximálních úspor nedosáhne, soustavu je nutné doregulovat a také poučit uživatele o správném chování. Pro chytření měření jsme se rozhodli proto, že ruční odečty a vkládání do systému jsou časově náročné a pro ředitele příspěvkových organizací někdy i technicky obtížné, takže jim tuto práci zjednodušujeme. Jako zřizovatel budeme mít navíc naustálý přehled o spotřebách, což je důležité pro správné hospodaření a průběžnou kontrolu vynakládání veřejných prostředků.

Co považujete za hlavní přínos pro městskou část?

Efektivní nakládání s energiemi, sledování technického stavu zařízení a včasné odhalení závad. Například neodhalený únik vody může přijít pěkně draho. Mimo to se také zaměřujeme na sledování kvality ovzduší ve třídách a monitoring CO2, vlhkosti a teploty. To nám v kombinaci se sledováním spotřeb umožní nastavit větrání tak, aby děti měly kvalitní prostřední pro výuku, ale zbytečně se neplýtvalo.

Jaké další výhody systém nabízí?

Ruční sběr dat je závislý na lidech a dnes je těžké najít někoho, kdo bude ochoten každý týden obejít všechny budovy a data posbírat. Snažíme se systém nastavit tak, aby nebyl na lidském faktoru stoprocentně závislý.

Plánujete v budoucnu další rozšíření konceptu chytrého města a energetického managementu?

Já se na koncept Smart City dívám čistě prakticky. Co přinese úsporu energií, tím pádem peněz, zjednodušení práce a efekt pro občany, to má smysl posouvat dopředu. Každý projekt, který budeme realizovat z veřejných prostředků, by měl snést vyhodnocení, jestli je tzv. smart.

Tento článek vyšel 20. února v MF Dnes, konkrétně v příloze Technologie.