TESCO SW uzavřelo 1. etapu sběru a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody v Pardubickém kraji

07. 07. 2019

TESCO SW uzavřelo 1. etapu sběru a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody v Pardubickém kraji

Společnost TESCO SW úspěšně dokončila první etapu projektu Automatický sběr a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje. V rámci ní se veškerá data spotřeb z různých zdrojů podařilo integrovat a realizovat integrační vazby na největší distributory energií (ČEZ, Innogy).

Součástí první etapy projektu bylo i propojení systémů lokálních subjektů Siemens Praha a Enese, které poskytují data spotřeb z kalorimetrů a systému firmy Energomonitor poskytující data spotřeb z elektroměrů a plynoměrů. Realizováno bylo i vlastní měření vody na 33 odběrných místech s dodávkou firemního hardwaru na odečet.

Bližší informace včetně rozpisů, grafů a fotek jsou k dispozici v případové studii na vyžádání.