TESCO SW dokončilo projekt evidence zdravotnických prostředků pro nemocnice

1. 2. 2020

TESCO SW dokončilo projekt evidence zdravotnických prostředků pro nemocnice

Společnost TESCO SW a.s. úspěšně dokončila projekt centralizované evidence zdravotnických prostředků v rámci nemocnic Moravskoslezského kraje, jehož předmětem byla realizace evidence movitého majetku zdravotnické povahy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., vyhláškou č. 62/2015 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Projekt je součástí elektronizace podpůrných procesů k řízení krajské korporace Moravskoslezského kraje a umožňuje ze strany zřizovatele efektivně uplatňovat jednotnou metodiku a dohled nad správou zdravotnické techniky v souladu s legislativou, tak aby bylo garantováno zdraví a bezpečnost pacientů.

Více informací o kraji lze nalézt na https://www.msk.cz.