3. 12. 2020

Produkt TESCO SW získal cenu Czech DIGI@MED Award za inovativní digitální řešení ve zdravotnictví

Biotechnologická společnost Roche i letos ocenila vítěze soutěže inovativních digitálních a mobilních řešení ve zdravotnictví Czech DIGI@MED Award. Druhý ročník přinesl tři vítěze, kteří obdrželi finanční prostředky na svůj další vývoj a rozšíření, a tři čestná uznání. Desetičlenná porota složená z renomovaných odborníků působících v oblasti farmacie, medicíny, digitálních technologií, obchodu a marketingu letos hodnotila celkem 22 přihlášených projektů.

V druhém ročníku soutěže přibyla ke kategoriím EXISTUJÍCÍ PROJEKT a NÁPAD, PROTOTYP, IDEA nová kategorie SBĚR A ANALÝZA KLINICKÝCH, EPIDEMIOLOGICKÝCH A SOCIOLOGICKÝCH DAT A NA JEJICH ZÁKLADĚ VYTVOŘENÉ MODELY. O vítězství v kategorii NÁPAD, PROTOTYP, IDEA se dělí projekty Aireen, diagnostický zdravotnický prostředek, který díky unikátní analýze digitálních snímků očního pozadí pomáhá odhalit civilizační choroby, a IsletNet, webová služba, analyzující mikroskopické snímky Langerhansových ostrůvků pro transplantační léčbu diabetu 1. typu. V kategorii EXISTUJÍCÍ PROJEKT nejvíce zaujal a splnil kritéria software Cereb B-Mode Assist společnosti TESCO SW – nástroj pro diagnostiku znaků Parkinsonovy choroby a neurologických onemocnění. Vítězné projekty obdržely dohromady finanční odměnu ve výši 300 000 Kč.

„Velmi nás potěšil fakt, že se letos do soutěže Czech DIGI@MED Award přihlásilo 22 projektů. Potvrdila se tak naše domněnka, že v Česku je více zajímavých a nadějných inovativních digitálních řešení a týmů lidí, které mají nápady, snahu posouvat možnosti medicíny vpřed a pomáhat tak lékařům a potřebným pacientům,“ okomentoval druhý ročník soutěže David Skalický, ředitel centra Access ve společnosti Roche.

Odborná porota navrhla také dvě čestná uznání, a to v kategorii SBĚR A ANALÝZA KLINICKÝCH, EPIDEMIOLOGICKÝCH A SOCIOLOGICKÝCH DAT A NA JEJICH ZÁKLADĚ VYTVOŘENÉ MODELY pro projekty Virtuální ambulance Distanční Terapie a Medici 2020 – Kompetence a preference. Samostatné uznání Czech DIGI@MED Award si odnesl AfaSlovník.

„Soutěž mi přináší možnost blíže se seznámit s inovativními projekty či náměty a jejich tvůrci a to v oblasti, které se věnuji celý svůj profesní život. Díky členství v porotě mám příležitost přemýšlet o jednotlivých projektech z více úhlů a pokusit se přispět k tomu, aby některé z nich byly zviditelněny a podpořeny, nejenom finančně. Rozpor mezi stále se rozšiřujícími technologickými možnostmi a reálnou praxí je až zarážející a já jsem vděčný za každý projekt, který nás posune dále, mnohdy někam, kam ani naše představy nedosáhly,“ shrnuje svůj názor na soutěž Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Slavnostní předání cen vítězům proběhlo 1. prosince 2020 v Karolinu z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

„Loni jsme tento projekt představovali na Česko-izraelském inovačním dnu Smart Healthcare a jeden z účastníků, kterého zaujal, nám napsal, že se nemáme bát to zkusit. Cena má velmi dobrý zvuk mezi odborníky z praxe a zjistili jsme, že náš produkt přesně splňuje podmínky a zaměření soutěže. Jedná se o klasický typ produktu v oblasti digital health,” popisuje cestu do soutěže Marek Vaculík, vedoucí projektu Cereb B-Mode Assist z TESCO SW. „Vítězství pro nás znamená především potvrzení té cesty, na kterou jsme se vydali. Tedy že ta práce má smysl a je vnímána pozitivně jako něco opravdu nového. U zcela nových řešení je důležité získat důvěru zákazníků, že mají opustit stará řešení, a jít naší rychlejší a levnější cestou. Hlavním přínosem je potom zviditelnění našeho produktu u domácí odborné veřejnosti, která je poměrně konzervativní. Bylo by skvělé, pokud by se náš produkt v budoucnu stal základem prevenčních programů pro lidi ohrožené Parkinsonovou nemocí,” dodává Marek Vaculík.

Vítězná řešení:

Cereb B-Mode Assist vyhodnocuje obraz mozkových struktur u Parkinsonovy choroby a neurologických onemocnění
Tento softwarový nástroj analyzuje medicínské obrazy a umožňuje rychlé, přesné a objektivní vyhodnocení echogenity mozkových struktur. Výsledky zpřesňují diagnostiku neurologických a psychiatrických onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba a parkinsonské syndromy, Hungtingtonova choroba, Winsonova choroba či deprese. Do projektu je významně zapojený prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D, FESO, FEAN.

Aireen pomocí unikátní analýzy digitálních snímků očního pozadí odhaluje civilizační choroby
S pomocí nejnovější generace umělé inteligence dokáže Aireen zajistit spolehlivý diagnostický screening civilizačních chorob založený na analýze digitálních snímků očního pozadí, bezbolestně, neinvazivně, během několika vteřin i na dálku. Aireen napomáhá včasnému záchytu nemoci. Šetří čas pacienta a kapacitu zdravotnictví tím, že redukuje nezbytné návštěvy.

IsletNet charakterizuje Langerhansovy pankreatické ostrůvky a pomáhá s experimentální transplantační léčbou diabetu 1. typu
IsletNet je webová služba, která vznikla ve spolupráci s pražským IKEM. Jejím cílem je zjednodušit, zpřesnit a zrychlit proces izolace Langerhansových pankreatických ostrůvků určených pro experimentální transplantační léčbu diabetu 1. typu. Veškerá data jsou zpracována v cloudu a řešení je tak přístupné odkudkoli z celého světa. Celý proces využívá umělé inteligence, strojového učení a nejnovějších technologií.

Více informací: Czech DIGI@MED Award:
www.digimedaward.cz

Produkt TESCO SW získal cenu Czech DIGI@MED Award za inovativní digitální řešení ve zdravotnictví

Další novinky: