Skip to content

Integrovaný systém řízení

Naše společnost má implementován Integrovaný systém řízení (ISŘ) jako nástroj pro úspěšné řízení všech svých procesů, neustálé zvyšování jejich výkonnosti a tím posílení své konkurenceschopnosti v oblasti poskytování svých služeb.

Zárukou kvality a bezpečnosti našich služeb je důsledné uplatňování Integrovaného systému řízení dle norem ISO a bezpečnostních principů ochrany informací v souladu s požadavky Národního bezpečnostního úřadu. Politiky systému řízení pak určují svým strategickým významem celkové záměry a způsoby jejich naplnění pro danou oblast.

Systém managementu kvality (QMS)

Systém managementu jakosti projektu (QMP)

Systém environmentálního managementu (EMS)

Systém managementu služeb IT (SMS)

CIA_ISO_20001-RGB

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)

CIA_ISO_27001-RGB