27. 11. 2020

BEA campus Olomouc. Místo podnikatelského kvasu

Na pozemku bývalých olomouckých tankových kasáren u řeky Moravy vyrůstá od roku 2010 BEA campus Olomouc. Moderní zázemí pro byznys, vzdělávání a akceleraci malých a středních firem. Za celým projektem je tvrdohlavost a vize podnikatelského samouka Josefa Tesaříka, který hledá cestu, jak přispět k tomu, aby jeho rodné město obstálo v rámci evropské konkurence. „Každý podnikatel se snaží být užitečný pro své zákazníky, já chci vytvořit tvůrčí prostředí podnikatelského neklidu, které přinese užitek i příštím generacím,“ říká Tesařík. Jeho snem je vytvořit z Olomoucka region úspěšných inovativních firem, proto věnuje hodně energie podnikatelskému vzdělávání mladé generace. Inspirací je pro něj vývoj Izraele od 90. let, který se proměnil v národ inovátorů.

Základem je TESCO SW

Vystudovaný matematik se po roce 1989 ocitl bez práce a jako živnostník se pustil do vývoje programů pro potřeby velkých podniků a institucí, které potřebovaly evidovat svůj majetek a uspořádat rozhodovací procesy. Později založil softwarovou společnost TESCO SW, která má dnes více než 250 zaměstnanců. Po třiceti letech patří mezi nejvýznamnějších domácí společnosti v oblasti informačních technologií. Poskytuje služby několika stovkám domácích a zahraničních klientů. TESCO SW si získala renomé především v oblasti informačních systémů pro řízení energií, správu nemovitostí, provoz zdravotnických zařízení. Je rovněž úspěšným systémovým a datovým integrátorem.

Pro stát zajišťuje TESCO SW chod dvou systémů kritické infrastruktury.  Jedním je informační systém ORG, který je součástí systému základních registrů a zajišťuje procesy spojené s identifikací fyzických osob a ochranu osobních údajů v celém systému základních registrů. K tomuto účelu využívá unikátní matematický aparát, který chrání identitu všech občanů ČR napříč agendami veřejné správy. Druhým systémem jsou monitorovány evropské strukturální a investiční fondy a jeho prostřednictvím jsou podávány a řízeny projekty hrazené z evropských dotací.

TESCO SW je motorem BEA campusu Olomouc a příkladem úspěšného podnikatelského projektu, do něhož Tesařík zapojil i své potomky. Když jeho nejstarší syn před dvacetipěti lety úspěšně absolvoval studium ekonomie a IT na Yaelově univerzitě v USA a měl řadu možností pracovat pro prestižní americké firmy, byl povolán do Olomouce, kde bylo jeho talentu a nových zkušeností více potřeba. Tesaříci jsou svým založením olomoučtí patrioti.

Byznys a inovace

Význam vzdělání, zahraničních zkušeností a neexistence vysokoškolského studia vhodného pro manažery malých a středních firem v univerzitní Olomouci přiměla Josefa Tesaříka v roce 2005 k založení Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO). „Všiml jsem si, že mladí lidé, kteří opouštějí náš region kvůli ekonomickému vzdělávání, se již většinou nevracejí. Proto jsem chtěl nabídnout alternativu, aby se na Olomoucku mohlo lépe rozvíjet podnikání. Škola je pro motivované studenty zároveň vstupní branou do mezinárodní spolupráce,“ vysvětluje Tesařík, který dnes školu řídí.

MVŠO v rámci BEA campusu Olomouc zajišťuje spolupráci s podniky v regionu a prostřednictvím svých odborných ústavů se podílí na mezinárodních výzkumných aktivitách. Nejoceňovanější je projekt Spationomy, na kterém se pod vedením MVŠO podílejí univerzity v Olomouci, Bochumi a Mariboru. Využívá mezioborový přístup, který ekonomické a manažerské analytické nástroje rozšiřuje o zpracování prostorových dat. Právě současná pandemie Covid-19 ukázala výhody tohoto přístupu, kdy v rámci projektu byly analyzovány změny chování evropské populace během první vlny šíření koronaviru.

Součástí BEA campusu Olomouc je studio digitálních komunikačních technologií, které se v posledních letech podílelo na tvorbě vzdělávacích videí pro MVŠO, zajišťovalo projekty digitálního vzdělávání pro základní a střední školy v regionu nebo zajišťovalo on-line přenosy konferencí. V době aktuálních pandemických omezení je studio schopno zajišťovat nejen fungování institucí v rámci campusu, ale i organizovat webináře a mezinárodní on-line konference.  

Česko-izraelské inspirace

V loňském roce se v BEA campusu Olomouc konal Česko-izraelský inovační den Smart Healtcare. Nešlo pouze o jednorázovou akci. S podporou Olomouckého kraje a Česko-izraelské smíšené obchodní komory byl nastartován proces vytváření regionálního ekosystému pro digitální inovace ve zdravotnictví, který by měl být propojen s izraelskými partnery. 

Jednou ze zajímavých inovací, které se tu zrodily, je softwarový nástroj pro digitální analýzu obrazů v medicíně Cereb B-Mode Assist. Ten vznikl ve spolupráci týmu profesora Davida Školoudíka s firmou TESCO SW. Software napomáhá v diagnostice neurodegenerativních nemocí jako jsou Parkinsonova nemoc, Hungtingtonova choroba, Winsonova chorobu a deprese. Od letošního roku jej využívá několik pracovišť v České republice a v současné době se jedná o jeho možném nasazení v Izraeli.

Pro Tesaříka je inspirací proměna Izraele před více než 30 lety, kdy se země dostala z ekonomických těžkostí. Tehdejší státní programy vyvolaly ve společnosti velkou hrdost na podnikání, které se stalo pro Izraelce téměř národním sportem. „Izraelský přístup k inovacím v podnikání je mi blízký svým důrazem na praktičnost a maximální snahou vnímat ekonomickou realitu trhu,“ říká Tesařík, který se nemůže dočkat, až bude opět možné cestovat, aby izraelským partnerům mohl oplatit loňskou návštěvu Olomouce.

Další novinky: