Dne 14. dubna 2021 se naše společnost zúčastnila online veletrhu pracovních příležitostí „Okno do praxe“, který byl pořádán pro studenty ve spolupráci Přírodovědecké fakulty UP, Kariérního centra UP a MVŠO. Na veletrhu se mohli studenti dozvědět více informací o možnostech spolupráce, jak během studia, tak i pro budoucí pracovní uplatnění na trhu práce.
Hlavním účelem Monitorovacího systému evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+) bylo usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů financovaných z evropských dotací. Plně nahradil tři rozdílné systémy pro žadatele/příjemce dotačního období 2007–2013.
Tyhle odstíny šedi přinášejí mnohem víc vzrušení než vyumělkovaná erotika z profláklé knižní série, v níž jich bylo padesát. Na rozdíl od fiktivního příběhu vylepšují skutečné odstíny reálný svět. Identifikuje je projekt Cereb B-Mode Assist, výrazně zpřesňující diagnostiku neurologických a psychiatrických onemocnění.
Biotechnologická společnost Roche i letos ocenila vítěze soutěže inovativních digitálních a mobilních řešení ve zdravotnictví Czech DIGI@MED Award. Druhý ročník přinesl tři vítěze, kteří obdrželi finanční prostředky na svůj další vývoj a rozšíření, a tři čestná uznání.
Olomouc is a beautiful historical city in Moravia, two hours by train from Prague. Since 2010, the BEA campus at Olomouc has been growing on the site of the former tank barracks by the Morava River, with modern facilities for business, education, and acceleration of small and medium-sized companies.
Na pozemku bývalých olomouckých tankových kasáren u řeky Moravy vyrůstá od roku 2010 BEA campus Olomouc. Moderní zázemí pro byznys, vzdělávání a akceleraci malých a středních firem. Za celým projektem je tvrdohlavost a vize podnikatelského samouka Josefa Tesaříka.
Ústav zdravotnických informací a statistiky vybral dodavatele Informačního a datového resortního rozhraní. Ve výběrovém řízení, kde po splnění všech podmínek rozhodovala jednotková cena práce, uspěly firmy NESS Czech…
Spolek Econlab a poradenská společnost OTIDEA vyhodnotily Zlínský kraj jako nejhospodárnějšího a nejférovějšího zadavatele veřejných zakázek. V pondělí 21. září převzal hejtman Jiří Čunek společně s členy Rady Zlínského kraje a ředitelem krajského úřadu ocenění v podobě sošky „Neplejtváka“.
Dne 15. června 2020 byla zahájena realizace projektu „Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje“. V rámci tohoto projektu společnost TESCO SW a.s. dodá čtyřem nemocnicím Zlínského kraje informační systém FaMa+ TPIS…

Naše společnost uspěla v soutěži o veřejnou zakázku Facility management VLSvyhlášenou státním podnikem Vojenské lesy a statky. CAFM software FaMa+ bude sloužit pro pasportizaci, řízení, správu a údržbu majetku integrovaného na…

3 825, to je počet kilometrů, které jsme nasportovali v květnu za TESCO SW v celorepublikové výzvě Do práce na kole 2020. Jubilejního 10. ročníku se i přes letošní nestandardní podmínky zúčastnilo z naší společnosti 22 zaměstnanců v 6 týmech..

Během letošního roku se uživatelem našich produktů stala také společnost Charita Olomouc. Tato organizace již řadu let  vyvíjí společensky prospěšnou činnost ve prospěch osob nebo skupin osob ve fyzické, materiální, psychické, nebo jiné nouzi.

Pokládání kamenů zmizelých - Prostějov 25. 6. 2020

Esejisticko-prezentační soutěž pro střední školy

Jako jeden z mála na světě dokáže vyčíst z ultrazvukových snímků riziko Parkinsonovy, Alzheimerovy a dalších chorob. Ostravský neurolog prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., společně s partou IT specialistů učí roboty, jak včas odhalit…
Hodnota veřejných zakázek zadaných přes Národní elektronický nástroj (NEN) loni meziročně vzrostla o 29,2 procenta na 89,6 miliardy korun. To je zhruba pětina celkového objemu zadaných veřejných zakázek. Počet zadavatelů vzrostl o 54 procent na 1509.
Iniciativa „3D tiskem proti COVID-19 – Olomoucký kraj“ sdružuje dobrovolníky a firmy, které mají k dispozici 3D tiskárny a chtějí je využít pro tisk ochranných štítů, které slouží proti šíření viru způsobujícího onemocnění COVID-19. 
Společnost TESCO SW a.s. uzavřela smlouvu se společností H.P. 36 s.r.o. na zpřístupnění portálu EMA+ pro její aktivity. Bude jí sloužit jako užitečný nástroj v rámci její strategie maximálně zelektronizovat řízení revizních a údržbových činností firmy.
Od ledna letošního roku využívá kraj Vysočina pro centrální řízení všech druhů energií informační systém EMA+. Po rozsáhlé migraci všech energetických dat (faktur, odečtů, odběrných míst, měřidel atd.) a budev všech příspěvkových organizací kraje…
Když se řekne NEN, vybaví se zadavatelům Národní elektronický nástroj. Tedy elektronický systém umož­ňující administraci veřejných zakázek v elektronické formě. Systém, který je pro většinu ústředních orgá­nů státní správy povinný…

Facility management EMA+ CAFM

Energetický management EMA+ EM

Cereb B-Mode Assist je unikátní softwarová aplikace pro analýzu ultrazvukových snímků mozkových jader, která slouží k lepší diagnostice neurodegenerativních onemocnění jako například Parkinsonova choroba. Jak tuto aplikaci používat v medicínské praxi…
Radiozurnal.cz: Ještě dřív, než se u pacientů s Parkinsonovou nemocí projeví první symptomy onemocnění, jako je třeba typický třes nebo ztráta čichu, dochází ke změnám ve struktuře jejich mozkové tkáně. Z ultrazvukových snímků to umí spolehlivě…
Server BusinessIT již po sedmé vybíral pozoruhodné produkty z oblasti informačních a komunikačních technologií. V kategorii Informační systémy uspěl Facility management EMA+ CAFM od společnosti TESCOSW.
Umělou inteligenci je možné využít i k záchraně lidských životů nebo minimálně ke zkvalitnění zdravotní péče o vážně nemocné. Už pět let mají lékaři k dispozici algoritmus vyvinutý v Česku, který dokáže předpovídat degenerativní mozková onemocnění…
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových si vybral SW produkt EMA+ jako platformu pro zajištění provizorního Centrálního registru administrativních budov (CRAB) pro období než bude vysoutěžen nový informační systém majetku státu (ISMS).
Parkinsonovu nemoc odhalí lékaři zpravidla pozdě. Teď vyvíjejí přístroj, který by diagnózu určil včas. Pomoci má i pacientům s nádory. Jednoduché a bezbolestné vyšetření mozku ultrazvukovou sondou se u nás provádí léta.